Folkets Kvinde

Mellemliggende historier på ruter

En rute bør starte med en historie, som introducerer oplevelsen, og en slutte med en historie, som samler op. De mellemliggende historier følger alle en simpel model, som består af tre dele: introduktion til stedet, en stedsspecifik fortælling og en teaser til næste historie, som også forklarer hvordan man kommer derhen. 

 

1. Introduktion til sted

Introduktion til sted

Hvor skal brugeren stå og hvor skal de kigge hen? 
Guid brugerens blik aktivt; der skal være en grund til at de står herude og ikke lytter hjemmefra. Stedet skal knyttes direkte til fortællingen. 
Det er en god ide at opfordre til interaktion med byen; er der et sted, man kan gå ind, eller en bænk, man kan sætte sig på? Læs mere om den gode introduktion på en historie

Eksempel

Velkommen til Barokhaven! Stil dig midt på broen, og kig mod Slottet. Som du kan se, er haven arrangeret symmetrisk i forhold til Slottet. Haven her er inspireret af de overdådige parker i Italien og Frankrig, som havde sin pragt i Baroktiden i 1700-tallet. Denne have blev anlagt i baroktiden i 1720’erne, hvor det ligesom på Christian 4.’s tid var iscenesættelse af magt og rigdom, som var i centrum. 

 

2. Stedsspecifik fortælling

Stesspecifik fortælling

Selve fortællingen, som vi gerne vil fortælle. Den bør forankres i omgivelserne og tage afsæt i netop der, hvor brugeren står. 

Den gode fortælling bør være under fire minutter, inddrage sanserne og følge en rød tråd. Lær mere om den gode fortælling.

 

Eksempel

Vend dig nu om, så du kigger væk fra Slottet og mod vandfaldene. Vi skal tilbage til Louises fortælling. På Louises tid var haven forfalden, idet den ikke var blevet vedligeholdt siden slutningen af 1700-tallet, hvor barok blev erstattet af romantisme. Foruden romantismens indtog havde også den europæiske befolkning fået nye ideer. 

Opstande havde rejst sig på tværs af Europa, hvor befolkningen krævede bedre vilkår og blodsudgydelser malede Europa rødt. I Paris’ gader blev frihedskæmpere nedkæmpet af militæret og den franske konge måtte flygte for sit liv. 

 

3. Wayfinding & Teaser

Wayfinding
Her skal vi gøre brugeren spændt på næste fortælling og forklare hvordan vi kommer derhen. 
I den første fortælling kan det være en god ide at informere brugeren om, at de altid kan kigge i deres telefon, hvis de bliver i tvivl om, hvor de skal hen. Læs mere om wayfinding og den gode outro

Eksempel

Du er velkommen til at gå rundt her så længe, du vil, og nyde træerne, blomsterne og skulpturerne. Mød mig på det øverste plateau, når du er klar til næste bid af vores fortælling. Gå efter den høje obelisk, du kan ane centralt i toppen af haven. Du skal stå på den modsatte side af søen i forhold til obelisken. Vi høres ved om lidt. 

 

Fuldt eksempel

FolketsKvindeCover-png

Find en mellemliggende historie fra Folkets Kvinde, som foregår omkring Frederiksborg Slot i Hillerød, herunder. 

Velkommen til Barokhaven! Stil dig midt på broen, og kig mod Slottet. Som du kan se, er haven arrangeret symmetrisk i forhold til Slottet. Haven her er inspireret af de overdådige parker i Italien og Frankrig, som havde sin pragt i Baroktiden i 1700-tallet. Denne have blev anlagt i baroktiden i 1720’erne, hvor det ligesom på Christian 4.’s tid var iscenesættelse af magt og rigdom, som var i centrum. 

Formålet med haven var at vise, hvordan mennesket formåede at kontrollere naturen. Gennem sirlige synsbedrag, kostbare blomster, formklippede træer og takspyramider samt snorlige akser, underlagde mennesket naturen for sin fod. 

Vend dig nu om, så du kigger væk fra Slottet og mod vandfaldene. Vi skal tilbage til Louises fortælling. På Louises tid var haven forfalden, idet den ikke var blevet vedligeholdt siden slutningen af 1700-tallet, hvor barok blev erstattet af romantisme. Foruden romantismens indtog havde også den europæiske befolkning fået nye ideer. 

Opstande havde rejst sig på tværs af Europa, hvor befolkningen krævede bedre vilkår og blodsudgydelser malede Europa rødt. I Paris’ gader blev frihedskæmpere nedkæmpet af militæret og den franske konge måtte flygte for sit liv. 

I 1849 havde de revolutionære tanker nået Danmark. Borgerne havde mobiliseret sig og d. 21. marts drog 15.000 mennesker mod Christiansborgs porte i København, hvor Frederik 7. og Louise sad. 

Optoget stillede den nye konge, Frederik 7., i et politisk spørgsmål; skulle Danmark blive et demokrati? 

Inden vi skal videre, så læg mærke til de fire fintklippede parterre-felter med hække af buksbom her i den forreste del af haven. De er udformet i sirlige mønstre, og hvis du kigger på din telefon nu, viser jeg dig et billede af, hvordan det ser ud fra oven. 

De fire parterrer forestiller monogrammer for hvert af de regenter, der har spillet en rolle for haven: Frederik 4., Christian 6. og Frederik 5., som alle regerede under havens første tid, og så Margrethe 2., som indviede den genskabte nye have, som vi kan se i dag, i 1996. 

Du er velkommen til at gå rundt her så længe, du vil, og nyde træerne, blomsterne og skulpturerne. Mød mig på det øverste plateau, når du er klar til næste bid af vores fortælling. Gå efter den høje obelisk, du kan ane centralt i toppen af haven. Du skal stå på den modsatte side af søen i forhold til obelisken. Vi høres ved om lidt.