Den gode fortælling

Den gode fortælling

Enhver historie bør starte med en god introduktion og slutte med en outro, som lægger op til næste punkt. Imellem intro og outro, har vi det allervigtigste; selve fortællingen. Fortællingen bør have den rette længde, inddrage sanserne, hænge sammen med de andre historier og være interaktiv. 

 

Hold dig til 4 minutter

Under 4 minutter

Gennem dialog med brugere, har vi erfaret at de ikke vil lytte for lang tid ad gangen. Derfor anbefaler vi, at hver historie maksimalt er 4 minutter lang inklusiv intro og outro.

Vi har også lært, at de fleste brugere foretrækker at gå eller sidde ned mens de lytter. 

I en StoryHunt om H.C. Andersen, som foregår i Frederiksberg Have, kommer brugeren forbi nogle bænke halvvejs gennem turen. Her opfordrer vi til at de kan sætte sig ned sådan:

Hvis du trænger til en pause så kan du sætte dig på en af bænkene foran dig, mens du lytter. Ellers følger du bare stien...

 

Det kræver god timing, når brugeren skal gå og lytte. Lær mere om at sidde ned eller gå mens der lyttes

 

 

Inddrag sanserne

Inddrag sanserne

Vi er sansende væsner og bliver nemmere opslugt af en fortælling, hvis vores sanser bliver aktiveret. Derfor anbefaler vi, at du inddrager sanserne aktivt i din historie.

Hvis man fx fortæller om noget historisk, kan man beskrive, hvordan der lugtede på stedet, hvilke lyde der var, hvad man spiste dengang og hvordan det smagte. Dette medvirker til, at brugerens forskellige sanser aktiveres og historien forankres bedre. Jo flere sanser der inddrages, jo nemmere er det for brugeren at indleve sig i atmosfæren og stemningen i det, der beskrives.

Når det kommer til at inddrage sanserne, anbefaler vi også, at du anvender de omgivelser, som historien udspiller sig i. Er der særlige dufte, lyde eller smagsoplevelser til stede, som du kan inkludere? Hvis det kan lade sige gøre, anbefaler vi også, at du inddrager objekter i bybilledet, som eksisterer i den pågældende historie. Det kan fx være en statue eller en bygning. At inkorporere objekter, som brugeren kan sanse og som samtidig eksisterer i historien, kan medvirke til en højere grad af fordybelse.

 

Husk den røde tråd

Den røde tråd

Sørg for at have et gennemgående tema eller eventuelt et narrativ, som går på tværs af de enkelte historier. Temaet skal skabe nysgerrighed og vække interesse. Narrativer bør være vedkommende, spændingsdrevne og inkludere personer.

Den røde tråd indebærer fravalg. Det kan til tider være fristende, at inkludere samtlige facts, men her er det vigtigt at vi holder os til den historie, vi gerne vil fortælle. Hvis vi fx har taget udgangspunkt i en person eller en periode, bør vi holde os til det, og undlade afstikkere. Det kan sagtens være at Rådhusets historie er spændende, men hvis vi fortæller om Dan Turèll, er det hans forhold til stedet, det handler om.

Hvis brugeren vil vide alt om alt, så er Wikipedia et bedre værktøj end StoryHunt.

Formålet med StoryHunt er at fortælle en sammenhængende historie, som giver brugeren viden og underholdning på samme tid. Den gode tur efterlader brugeren med en følelse af at have lært noget, mens de har haft det sjovt.

En nem måde at skabe en rød tråd på er gennem kronologi. Hvad end vores fortælling handler om en periode, et tema, en person eller noget fjerde, kan kronologien hjælpe brugerne til at forstå en udvikling mere intuitivt. Sagt med andre ord giver det ofte mening at starte med starten og slutte med slutningen. 

Eksempel:
I en StoryHunt om Dan Turèll tager vi udgangspunkt i forfatterens liv og fortæller om hans forhold til omgivelserne. På trods af, at vi inkluderer flere fortællere, vinkler og perioder, er Dan Turèll den røde tråd i fortællingen fra start til slut. Vi fortæller hans historie kronologisk, hvorved brugeren får en intuitiv gennemgang, som er let at forstå og huske. 

 

Gør din fortælling interaktiv

Interaktiv fortælling

Interaktive elementer kan være med til at aktivere og engagere dine brugere. Gennem StoryHunt Creator har du mulighed for at få billeder til at poppe op for brugeren på et bestemt tidspunkt i lyden, hvilket kan understøtte din historiefortælling. Lær hvordan du anvender billeder sammen med lyd

En anden måde, at inddrage brugeren på, er gennem quiz. Du har mulighed for at tilføje én quiz til hver historie. Lær hvordan du laver en god quiz

 

Når du har skabt en god fortælling, er det tid til at lægge op til den næste fortælling gennem en outro. Lær hvordan du laver en god outro