Brug billeder

Anvend billeder sammen med lyd

Med StoryHunt har du mulighed for at få billeder til at poppe op for brugeren på et bestemt tidspunkt i lyden, hvilket gør oplevelsen mere interaktiv. I denne artikel kan du lære mere om denne funktion. 

 

Hvornår bør man bruge billeder sammen med lyd?

Brug billeder

At supplere lyd med billeder er godt, hvis man skal beskrive ting, som ikke er tilgængeligt for brugeren – det kan fx være: 

  • indenfor i en aflyst bygning, hvor brugeren ikke kan komme ind;
  • et droneskud hvor man kan se omgivelserne fra oven; 
  • noget som så anderledes (eller helt ens) ud for 100 år siden.

Det er også muligt at anvende video i samspil med lyd, hvis du ønsker dette. Vær opmærksom på at videoen først begynder at afspille, når brugeren har taget sin telefon frem. 

 

Eksempel

I StoryHunts Folkets Kvinde går man gennem en smuk barokhave, som
er klippet på en særlig måde, så der opstår taktfulde mønstre. Mønstrene er mere tydeligt fra oven, hvorfor vi bruger et billede:

Inden vi skal videre, så læg mærke til de fire fintklippede parterre-felter med hække af buksbom her i den forreste del af haven. De er udfordmet i sirlige mønstre, og hvis du kigger på din telefon nu, viser jeg dig et billede af, hvordan det ser ud fra oven.

 

Opmærksomhedspunkter

  • Gør opmærksom på billedet: da brugerne putter ofte deres telefon i lommen, når de lytter, så husk at gøre brugeren opmærksom på, at der vises et billede, ved at fortælle det i lyden. Brug vendinger som "kig på din telefon nu, så viser jeg dig et billede af ..."  
  • Indsæt en kunstpause: da der kan gå lidt tid fra brugeren gøres opmærksom på at der vises et billede, til de får telefonen frem, er det en god ide at indsætte en lille kunstpause i talen efter billedet introduceres (3-5 sekunder). 
  • Lyden fortsætter: når billeder popper op på et bestemt tidspunkt, fortsætter lyden i baggrunden. 
  • Anvend sparsomt: vi anbefaler ikke at bruge denne funktion for ofte, så brugeren ikke hele tiden skal tage telefonen frem og tilbage. Brug billeder, når det forstærker fortællingen.
  • Billedet bliver: når du viser et billede, bliver det til brugeren trykker det væk eller du viser et nyt billede.
  • Kan anvendes flere gange i samme historie: såfremt du vil vise flere billeder efter hinanden, er det faktisk muligt. Det kan fx give mening, hvis du vil vise en udvikling over tid eller illustrere en opremsning. 

 

En anden måde du kan gøre oplevelsen mere interaktiv på, er ved at anvende quiz. Lær hvordan du laver en god quiz